عزاداری


سؤال :

آیا مداحان که اصرار بر بلند گریه کردن در مراسم روضه امام حسین می کنند یا ابرام بر بلند صلوات می کنند کار اشتباهی می کنند ؟ اگر بلی دلیلش را توضیح دهید .


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام آدم بطور طبیعی وصادقانه خوبه احساساتشو بروز بده شادی وغم البته بطور حقیقی نه ظاهر سازی روایات فراوانی داریم که تشویق میکنن صلوات رو بلند بفرستین درمورد گریه هم گفتن ولو قیافشو هم بگیری اثرداره چون زورکی نمیشه گریه کرد

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: