دیرانزالی کی هست؟


سؤال :

باسلام شوهر من بر خلاف سایر مردان که دچار زود انزالی هستند، دچار دیرانزالی می باشد، علت این دیرانزالی و راه بر طرف کردن آن چه می باشد. با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با بیان جزئیات روشن لازم است تعریفتان از دیر انزالی مشخص شود . چه بسا این تعریف درست نباشد و ناشی از تصور و گمانی باشد که شما از این مسئله دارید اما اگر انزال مرد بیش از ۳۰ دقیقه دخول و هیجانات جنسی ، زمان ببرد ،‌این تعریف صادق می شود (‌ باید توجه کرد که با وجود دخول )‌ . و یا به شرایطی برسد که بدون انزال از نعوظ خارج شود ،‌ و یا هرقدر تلاش جنسی داشته باشد بدون احساس ارضاء و با وجود فشار روانی از نعوظ خارج شود ،‌ می توان از این تعریف استفاده کرد . آن هم در صورتی که مرد این وضعیت را در تمام دفعات ارتباط جنسی داشته باشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات انزال