بدون دغدغه امدن همسر م 2در دوران عقد


سؤال :

سلام شما گفتید خواسته خوب بود که از شوهرم خواستم بدون ماشین پدر شوهرم و .. بیاد تا مجبور بشه به خاطرش بر گردد و گفتند خوبه هرشب پیش هم باشید در دوران عقد ؛ چی بگم همان دوشنبه ها هم اگر حال جسمی شون خوب نباشه میر ند خونه مثلا دیشب سرما خوردگی شدید داشتند رفتند خونه شون ؛ در صورتی که من دوست داشتم و از صبح منتظر شون بودم و خیلی سخت بود . و برای ماندن در شب کنار خودم تا حالا نشده بدون خواهش من باشه ولی پنج شنبه ها که من برا خونه شون واسه شب اونجامی مانم بدون اینکه بهش بگم من میخام برم همسرم تا حالا ازم خواهش نکرده .


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام خب چرا نرفتین برای پرستاریش براش آب میوه ببرین مواظبش باشین گرمش کنین تا حالش زودتر خوب بشه مردا حال وحوصله این خواهش ها رو ندارن ولی اگه کسی بالطفش شارژشون کنه راه میافتن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: