خریدن موبایل


سؤال :

من در دوران عقدم موبایلم طوری است که چشام درد می گیره به شوهرم بگم موبایل برام بخره


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام اگه مستقیم بگین خوب نیس اما اگه بتونین با ناز وادا ازموبایلتون بد بگین واون خودش متوجه بشه وبه یه مناسبتی براتون بگیره خوبه البته اگر پول داشته باشه توعقد نباید انتظار زیادی ازش داشته باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: