رابطه ی همسرم با اطرافیانش


سؤال :

سلام وقت شما بخیر من خانومی 22 ساله هستم که یکسال ودوماه با مردی ک ۹سال ازمن بزرگتره عقدکردم والان توی دوران عقد به سر میبریم.تنها دلیلی که من ایشون رو انتخاب کردم این بود که کاملا باظاهر موجه هم خودشون و هم خانوادشون اومدن خواستگاری، و من هم مردی میخواستم که هم مردم باشه هم جای پدرم که شهید شده رو پرکنه برام. ازهرکسی هم قبل از ازدواج راجب خانوادشون تحقیق کردیم بدنگفتن و کاملا تعریف کردن. تحقیق ما با چهارپنج نفر ادم حدود یکماه طول کشید. بعد از ازدواج اولین چیزی ک متوجه شدم و خیلی اذیتم کرد این بود ک اصلا حدومرز خانوادگی ندارن و راحت زن و مرد جلوی هم قلیون میکشن.واین برای منی ک اصلا همچین چیزی رو ندیده بودم خیلی سخت بود و بارها وبارها دعوا وبحث، تااینکه براثر استرس شدید مشکوک ب سرطان سینه درمن شدن و بعدازکلی ازمایش متوجه شدن فقط و فقط استرس که تورم بافت برای من اورده.بعد از متوجه شدن این مساله فهمیدم که دارم فقط خودمو داغون میکنم کم کم سعی کردم ب استرسم غلبه کنم تااینکه توی یک مراسمی متوجه شدم کسی ک قلیون رو دوسال پیش ب خانودشون پیشنهاد داد یک خانمی بود ک خیلی رفت و امد دارن باهم. از اون موقع روی اون خانم خیلی حساس شدم. ولی باز خودمو قانع میکردم. ولی ازتابستون متوجه شدم این خانوم ب ظاهر مذهبی توی جمع های خانوادگی بین مرد و زن میخونه و میرقصه ب شدت از این خانم تنفر پیدا کردم و حساس شدم و این خانم خیلی باهمسرم راحته و باهم خیلی شوخی میکنن و این برای من کابوسه و استرس همیشگی میاد سراغم. چندشب قبل متوجه شدم خانوم تریاک هم میکشن و مادرشوهرمو ترغیب کرده ک شما بکش برای درد پات خوبه و مادر شوهرمم ب همسزم اصرارمیکنه ک حتما بکشه. من چیکارکنم؟ این زن مخل زندگی من شده و همسرم ازوقتی استادحبشی راجب استرس خانوما صحبت کردن نرفته خونشون و دیشب هم اومده پیشم ک اونجا نباشه. ولی خانوم دوباره زنگ.میزنن گلایه، ک چرا اون ادم سابق نیستی شوهرمم شرمنده شد گفت نوکرتم و برای فرداشب برنامه گذاشتن ک شام باشن اونجا بین منو همسرم بحث شده و لج کرده ک ازاین ب بعد همیشه میره خونشون و باهم قلیون میکشن من چیکار کنم؟ ازاسترس تمام وجودم میلرزه. من نمیخوام همسرم بااون خانوم باشه. اون خانوم هم حدود 45 یا 46 سالشه من خودم خیلی ارتباط با نامحرم رو رعایت میکنم. همچنین خانوادم. اینا برای من زجره کابوسه.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام همسرتون درمورد محرم نامحرم نظرش چیه درمورد اعتیاد ومواد مخدر چی میدونه درمورد ضررهای قلیون اطلاع داره بهش بگین اگه منم توجمع پاشم برقصم اشکالی داره یا اگر مواد بکشم نظرت چیه چون زن وشوهر باید باهم هماهنگ باشن اگربایکی ازنامحرما بگم وبخندم تو خوشحال میشی

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: