زود انزالی و فشردن سر آلت


سؤال :

با سلام برای درمان زوانزالی نظرتان در مورد فشردن سر الت قبل از ارضا و یا سایر تکنیکهایی مانند ماهیچه کف لگن چیست؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تمرکز بر این رفتارها در عملیات جنسی ، خودش همان اختلال تمرکز و کنترل را به بار می آورد که من در آن دستورالعمل توصیه به رها شدن از آن کار کرده ام

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مشکلات انزال