میزان هدیه خریدن


سؤال :

من برای خانواده شوهرم که نه نفر هستم هدیه خرید م و تقریبا حدودا هر هدیه پنجاه تومان شد . حقوق شوهر مان یک میلیون و دویسته ؛ مامان میگه اینطوری به هیچی نمیرسه حرف مادرم درست است یعنی باید به شوهرم بگم هدیه تولد خانواده تون نخر یم . و یا این قدر هزینه برامون سنگینه ؛ هزینه هدیه را کم تر کنیم ؟ یا این موضوع به عهده خود همسرم بگذارم ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام البته اگر مدیریت مسائل اقتصادی با مرد باشه خیلی بهتره وشما درگیرنشین راحتترین ولی درادامه اگراوناهم هدایائ شمارو جبران کنن عیبی نداره وگر نه شما هم باید تعدیل کنین وبدانید که هدیه دادن به زندگی شما ب ِِکت میده چون روزی ها رو خدا تقسیم میکنه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: