حرکت رابطه برای جلوگیری از زودارضایی


سؤال :

ایا در روش مرد زیر و خانم روی مرد قرار بگیرد در حالت عادی و یا جلوگیری از زود ارضایی مرد صحیح است با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم همین سئوالات شما بیانگر تشدید آن تمرکز و کنترلی ست که شما درگیر آن هستید نیاز به هیچ کار خاصی نیست و تنها کار لازم ، رهایی از همان ترس و کنترل و تمرکزی ست که تحریک را فراهم می کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تمرکز