انتخاب


سؤال :

zahra yousafi: سلام ممنونم ازکانال خوبتون مدتی هست که به پسری ازفامیل علاقمندم واوهم۲سال پیش به من این اصمینان رادادکه به من علاقه داردولی گفتن تازمانی ک کاردرستی پیدانکنن اقدام نمیکنن برای خواستگاری آیامن میتونم روی قولی ک این پسر۲سال پیش به من داده است حساب کنم البته هنوزم کارپیدانکرده اند


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم جواب داده شد

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: