مسکن


سؤال :

سلام من طبق مشاوره در کانالتون در مورد مسکن که به یکی از خواهران عزیز داده بودید ا قدام کردند و گفتم برای نرجیدن مادرتان ؛ و حفظ احترام ؛ استقلال بهتره خونه مان از مادر شوهر مان دور باشد شوهرم گفت چرا ؟ و محل مسکن مهم نیست و ربطی به استقلال ندارد و گفتم در کانال همسفر بهشت مشاوره اسلامی می گویند شوهر م گفت چرا روی خانواده من حساسیت داری ” ؟ من با توجه به پولم محل مسکن انتخاب میکنم من میترسم بین من و مادر شوهرم ناخودگاه تعارض بشود طبق گفته شما با وجود اینکه مادر شوهرم دوست دارم چه کنم ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام استقلال زن وشوهر از والدین شون اگر چه خیلی اهمیت داره ولی میتونه حتی تو یه ساختمان تحقق پیدا کنه لازم نیست از هم دور باشن لازمه زن وشوهر ارتباط با والدین شونو باهم هماهنگ کنن باهم برن باهم بیان وخودشون تصمیم بگیرن متأسفانه بااین پیامانمیشه مطلب رو کاملا منتقل کرد میتونین زنگ بزنین09155045498 جباریان

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: