علاقه


سؤال :

به پسری ازفامیل علاقمندم۲سال پیش به من این اصمینان رادادکه به من علاقه داردگفتن تازمانی ک کاردرستی پیدانکنن اقدام نمیکنن برای خواستگاری.میتونم روی قولی ک داده است حساب کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوتاتون چن ساله این تواین دوساله چکار کرده الان چکاره است الان چقد باهم ارتباط دارین نظر خانواده هاتون چیه اگه خاسگار بهتری دارین راهش بدین وارزیابیش کنین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: