درونگرا بودن


سؤال :

سلام من دختری 23ساله ام ب شدت ادم تودار ودرونگرایی هستم نمیتونم احساسات شخصیمو بیان کنم و ابراز علاقه ام رو اشکار کنم خیلی سخت و ب ندرت گریه میکنم این مسئله باعث مشکل در زندگی خانوادگی ام شده همسرم ب دوست داشتن من شک کرده لطفا مرا راهنمایی کنیدد


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم چند نکته را توجه کنید لباس تیره و قرمز نپوشید تنها نمانید ولو اینکه حال صحبت با کسی ندارید هرشب یک قطره گلاب وعسل به پیشانی بزنید ماهیچه ها را و کل بدن را شل کنید تصور کنید شوهرتان امده شروع به صحبت با او در ذهنتان بکنید و تمام وقایع را از صبح تا شب با جزئیات برایش در ذهنتان تعریف کنید

عکس مشاور
مشاور: مهدی یار علامی

email mahdiyar270@yahoo.com

کلید واژه ها: