جنب شدن مرد در خواب حتی بعد از رابطه جنسی


سؤال :

باسلام ما خداروشکر رابطه جنسی خوبی داریم ولی ی روز بعداز رابطه ای ک باهم داشتیم بازهم شوهرم تو خواب جنب شد خیلی نگران شدم ک چرا این اتفاق افتاده چون مطمئنم رابطه مون بسیار عالی بود.و دوباره شب بعدشم ک رابطه نداشتیم تو خواب جنب شد.چاره چیه؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه خیال کرده اید جنب شدن مرد به معنی عدم تامین در روابط جنسی ست ،‌ برداشت بشدت غلط و ناشی از جهل شما نسبت به این مسئله است بروز جنابت در حالت خواب در مردان ،‌ هیچ ربطی به انجام یا عدم انجام روابط جنسی با همسرش ندارد و این یک موضوع جداگانه ای ست که بدون اختیار فرد بروز می کند و بطور طبیعی ممکن است هر روز یا هر ۳ ماه یکبار در مردان بروز کند ، چه مجرد باشند چه متاهل

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#جنابت