اردوی زوجین


سؤال :

سلام مجدد خواستم از نحوه ی هزینه کرد این اردو با خبر باشیم. هزینه ها بر عهده دانشجویان است یا دانشگاه تقبل کرده است؟


جواب :

سلام ازین ش بپرسین 0912 464 0652 آقای جوادی

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: