بی تابی


سؤال :

سلام من پنج ماه است که عقد کردم شب ها خیلی احساس دلتنگی برای همسرم می کنم و برام سخت شده که همسرم کنارم نباشه شب ها از خواب می پرم بالا؛ به نظر شما چیکار کنم ؟


جواب :

سلام خوب دختر وپسر ازدواج میکنن که با هم باشن چرا شما پیش هم نیستین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: