ازدواج


سؤال :

با سلام، من دختری ۲۴ ساله که با پسری ۲۳ ساله حدود چهار سال هست نامزدی هستیم، ایشون تازه میخوان برن سربازی، خانواده من خیلی بیش از حد مورد سرزنشم قرار میدن که ازدواج کن دیگه، من مهندسی نفت و اوشون مهندسی برق تمام کرده، پسر خاله مادرم هستن, خودم خیلی دوس دارم ازدواج کنیم ، اما نامزدم چون کار و سربازی نکرده انگار براش سخته، و خانوادمون با عقد هم مشکل دارن، چیکار کنم که نامزدم متوجه بشه که ازدواج کنیم خدا خودش کمکمون میکنه و قانع بشه، که تو سربازیش عروسی بگیریم، تازه ایشون سربازیش افتاده کردستان، ما شیراز هستیم، وقتی میاد خونمون اینقد بدرفتاری میکنن خانوادم که نگو، نمیدونم چی درسته چی غلط، دوست دارم برم سر کار ولی همه جا میگن سابقه کار ، دیگه خستم


جواب :

سلام اولا که تلاش کنین طبق قانون سربازی شوهرتون تو شهرتون باشه بعد اینکه توقعاتتونو بیارین پایین وبا حداقل عروسی کنین تا زندگی شکل بگیره وکم کم خودتون زندگی روبسازین چون فامیلین باید دوخانواده تشریک مساعی کنن ونذارن زندگی شما خراب بشه سرکارم نرین تودرازمدت به ضررتونه شاید عقد محضری نکردین که فرستادنش شهر دیگه پس چه جوری باهمین خانواده ازاول همه چی رو میدونستن چرا حالا مخالفت میکنن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: