رابطه جنسی


سؤال :

من و همسرم در دوران عقد هستیم و به اصرارایشان رابطه کامل جنسی داریم، اما من از راه تحریک کلیتوریس توسط ایشان ارضا میشوم، اصلا تا حالا از راه دخول ارضا نشدم، آیا مشکلی وجود داره؟


جواب :

سلام چطور میگین رابطه کامل دارین درحالیکه دخول ندارین موردی رو که اشاره کردین درابتدای ورودی واژن هست والبته اثر درارضا داره ولی رابطه جنسی نیس وچرا به این میگین رابطه کامل نمیدونم شاید لازمه تواین مورد اطلاعات کاملتری کسب کنین به نظر میاد شما اصلا رابطه رو تجربه نکردین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: