خواستگاری


سؤال :

سلام.اگر فردی در جلسه دوم بدون گل یا شیرینی به خواستگاری بیاید و خیلی تاکید بر برنامه ریزی در خرج و مخارج بکند و بگوید مقداری که اول ماه به عنوان پس انداز در نظر میگیرد حتما اخر ماه باید پس انداز شود،چگونه میتوان متوجه شد ایشان سختگیری بیش از حد در خرج و مخارج ندارند؟؟؟


جواب :

سلام ظاهرا خیلی اهل حساب وکتابه نمیدونم چن ساله شه شما باتوجه به خصوصیاتی که ازخودش میگه میتونید انتخاب کنین وباید روحرفاش حساب کنین نگین بعد درستش میکنم سن خودتون چن ساله این اینم مهمه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: