انتخاب همسر


سؤال :

S.mohamad: بنده بار اولم هست که به خواستگاری رفتم قبلش هم نسبت به خانواده و خود شخص تحقیقات لازم کردم و تقریبا از اعتقادات و ایمان شخص مطمئن شدم ولی فقط مسئله این بود که احساس نکردم دختر کامل به دل من نشسته یا نه! میخواستم بدونم این دل نشستن به مرور افزایش خواهد کرد یا نه؟ چون دلیل دیگری برای رد کردن شخص ندارم


جواب :

سلام بله ادامه بدین جلسه خواسگاری که جلسه عاشقانه نیس دو طرف باید سعی کنن طرف رو خوب شناسایی کنن واین میتونه به محبت برسه با یک جلسه نمیشه قضاوت کرد خصوصا اگه حجابش محکم باشه که معلومه چیزی دیدیه نمیشه به هرحال با یک جلسه نمیشه قضاوت کرد

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: