سردرگمی


سؤال :

سلام. من دختری19 ساله هستم که نذر کردم اگه یک خواستگار باایمان وبااخلاق داشته باشم حتی اگه زیبایی و ثروت هم نداشته باشد قبولش کنم.اما احساس میکنم ازنظرسنی باید خواستگارم حداقل5_6سال بزرگترازمن باشدتاپخته ترباشد. آیا این ملاک هامشکلی ندارند؟ درعین حال جو دانشگاه طوری هست که خیلی نگرانم اتفاقی بیفتد و معیارهایم عوض بشود.برای همین درارتباط باپسران دانشگاه خیلی مشکل و ترس دارم.ازطرفی هم وقتی ازدواج های دانشجویی رامیبینم میفهمم که اغلب موفق نبوده اند!واین ترسم راشدیدترمیکند..لطفا راهنماییم کنید... ممنون.


جواب :

سلام تمام ملاکها تون درسته کافیه تو دانشگاه از ایمانتون محافظت کنین تا انشاالله خدا نیمه گمشده تونو بفرسته برای خواسگاری در خونه تون نه اینکه شما باچشماتون ورفتارتون دنبالش بگردین خوشبخت بشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: