سفرمشهد


سؤال :

سلام وقت بخیر من پارسال ازدواج دانشجویی ثبت کردم ولی نرفتم امسال مجددمدارک تحویل دادم میگویند اطلاعات شما ثبت است ولی نمیتوانم در سایت پرینت اطلاعات بگیرم


جواب :

سلام ثبت نام درازدواج دانشجویی فقط یکبار میسر است ولی میتوانید به ستاد ازدو.اج دانشجویی مراجعه کنید شاید راه حلی وجود داشته باشد

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: