تذکر پوشش


سؤال :

باسلام بنده هنگامی که با همسرم بیرون می رم وقتی میبینم که ناخودآگاه موهایش بیرون می آید تذکر می دهم که بپوشاند. در بعضی مواقع ممکن است چند بار تکرار شود. آیا این تکرار اشکالی ندارد؟ روش درست در این هنگام چیست؟ این را باید بگویم که همسرم هم می داند که باید موهایش را بپوشاند ولی فقط به علت نوع روسری یا غیر عمد موهایش بیرون می آید ولی چند بار رخ داده است باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای ایراد گرفتن و تذکر دادن برایش شرح بدهید که من اصلا مایل نیستم که شما خیال کنی می خواهم تو را کنترل کنم و یا از تو ایراد بگیرم و تذکر دهم ،‌ اما چون این مسئله نقص و کاهش در حریمداری ، حتی اگر بصورت چند رشته مو باشد و بدون قصد و آگاهی شما هم باشد ،‌ مرا خیلی خیلی اذیت می کند و به احساسم به شما آسیب می زند ، ناچار به این تذکرهایی می شوم که خودم هم از دادنش اذیتم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#حجاب