اعتیاد


سؤال :

سلام ما یک سال است که عقدکردیم. در همان اوایل همسرم به من گفت که مدتی به هروئین اعتیاد داشته و الان حدود دو سال است که با کمک خانواده و پزشک متخصص ترک کرده. پزشکش به او قرص هایی داده بود که به ترکش کمک میکرد ولی او هنوزهم از آنها استفاده میکند و در خفا بسیار سیگار میکشد. درطول این یک سال ازدواجمان همسرم یک بار به من گفت که دوباره به سمت مواد رفته و از من کمک خواست. دیشب در گوشی همسرم پیامی مبتنی بر درخواست مواد دیدم که همسرم منکر آن شد و گفت که مال قبلا بوده و حاضر است که آزمایش و تست مورفین بدهد. حالا من نمیدانم چه کار کنم شهر ما کوچک است و من نمی خواهم آبرویمان برود.


جواب :

سلام درمورد اعتیاد زن میتواند کمک زبادی داشته باشد چون مهمترین علت اعتیاد کمبودمحبت است یکی از کمکها پایین آوردن توقعاتی است که از توان اوخارج است وفشارهای اطرافیان اورا به طرف اعتیادهل میدهد کار وشغل هم خیلی مؤثر است کمکش کنین به امید اینکه خودشو نجات بده

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: