حدود هدیه خریدن


سؤال :

سلام خانواده شوهرم خانواده پرجمعیتی هستند من تا الان سعی کردم با جان ودل برایشان همراه همسرم باشم تا ببرایشان هدیه های جالب و خوبی بخریم . ببخشید تا چه اندازه باید همسرم تشویق به هدیه خریدن عزیزانش کنم


جواب :

سلام هدیه دادن خوبه به شرطی که توذوق نزنه عادت نشه ولخرجی به حساب نیاد حالت وظیفه پیدا نکنه علت جالبی داشته باشه طرف.رو تشویق به ادامه کار خوبش بکنه لازم نیس هربار افزایش پیدا کنه متناسب ظرفیت طرف باشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: