مزاحمت خیابانی


سؤال :

به نام خدا سلام استاد من خانمی چادری و محجبه هستم که تا بحال اصلأ مزاحمی نداشتم. اگر در خیابان کسی اتفاقی مزاحمت ایجاد کند لازم است همسرم را در جریان بگذارم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم انتقال اطلاعات اینچنینی به همسر اگر مرد دچار مشکل بددلی نباشد منعی ندارد به شرط آنکه با دو منظور باشد یک : محرم دانستن همسر و تمایل به انتقال همه مسایل به شوهر . دو : درخواست حمایت روانی یا رفتاری و یا درخواست راهنمایی برای انتخاب رفتار مناسب از شوهر

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مزاحمت خیابانی