ابراز محبت در جمع از طرف همسرم


سؤال :

من خیلی دوست دارم همسرم در جمع بهم توجه می کند مثلا دستم بگیرد ؛ یا در شوخی ها هم از من طرفداری می کند یا برام سرسفره غذا در بشقاب بگذارد ؛ یا مثلا جلوی جمع بهم نگویندشب شماهم بخیر باشد بهم بگوید شبت بخیر خانمم . ببخشید این انتظاراتم به همسرم مطرح کنم یا نه در جمع این انتظارت بالایی است ؟


جواب :

سلام این انتظارات شما به جاست وخوبه کم کم یکی یکی مطرح کنین ومنتظر بمونین اگه بتونه وبا رسوم خودشون منافات نداشته باشه اونم کم کم انجام میده اگه نداد یعنی نتونسته عوضش بخاین تو خلوتتون تمرین کنه شاید خانوادش بد بدونن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: