نحوه عنوان کردن نیاز به مادرشوهر


سؤال :

Ghazale_b: سلام من پنج ماه پیش نامزد کردم که خودم در یک شهر ،نامزدم در شهر دیگر ساکن هستند و در حال حاضر هم دانشجو در شهری غیر این دو شهر هستم و جدا از سختی های رفت و امد، مدت زمان کمی هم پیش هم هستیم و دوس دارم در همین مدت کم بیشتر کنار هم تنها باشیم و اکنون هم شرایط شروع زندگی مستقل را نداریم سوال من این است که چطور همسرم این مسئله را با مادرشون مطرح کنن که ناراحت نشوند ما زمان کنار هم بودن رو در منزل دیگری که متعلق به خودشان با امکانات و خالی از سکنه است بگذرونیم . اخه خونه هم دیگر به علت شرایطی که داریم حتی حرف زدن هم معذبیم.و من خودم به شخص خجالت میکشم تا بیشتر از دوروز خونه نامزدم مهمان باشم


جواب :

سلام بهترین دوران زندگی همین دوره است وخوبه که زن وشوهر هرچه بیشتر باهم باشن خجالت معنا نداره هرجوری شده باهم برنامه ریزی کنین همه رو دور بزنین آقا از مادرش کمک بگیره خونه خالیه خیلی میتونه خاطره انگیز باشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: