رابطه جنسی


سؤال :

همسر من رابطه جنسی را زیاد دوست دارد و من هم انجام میدهم ولی بعضی از مواقع میبینم که فکرش درگیر چیز دیگری میشود و رابطه نیمه تمام میماند و بعضی از مواقع هم خود ارضایی میکند.مشکل ما چیست


جواب :

سلام وقتی تو این زمینه زیاده روی میکنید آقا انرژی لازم را ندارد ووقتی درموردتوان خودش شک میکند با فشار سعی میکند خودش را اثبات کند وبه خودش آسیب میزند شما با لطافت های زنانه تعداد ارتباط راکم کنید به اوحالی کنید هر40 لقمه غذا تبدیل به یک قطره خون میشود وهر40 قطره خون یک قطره منی واین انرژی زیادی میبرد

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: