طرح مسائل اقتصادی خانه با خانم


سؤال :

با عرض سلام خدمت استاد طرح مسائل اقتصادی خانه با خانم تا چه حدی باشد؟ چه حرف هایی را باید بزنم و تا چه حدی بزنم و چه حرفهایی را نزنم. ممنون.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم آنچه شما در جریان مسایل اقتصادی باید نسبت به زن انجام دهید شامل موارد زیر است : 1 - توجه به نیازهای معیشتی و علایق و امیالی که نسبت به وسایل زندگی نشان می دهد . یعنی الزاما تهیه اش ضرورت ندارد ، بلکه آنچه مهم است عنایت داشتن است 2 - پرهیز از منت گذاشتن در تامین معیشت 3 - عدم اعتراض و انتقاد از انتظاراتی که دارد (حتی اگر انتظارش اضافه و بیجا باشد . مثلا اگر گفت سفر خارجی می خواهم نگویید چه پررو و فلان و بهمان 4 - یک پول تو جیبی در حد بضاعتت به او بده . پولی که هیچ ندانی کجا خرج شد و به چه چیز و کسی میدهد 5 - نشان بده که برای تامین نیازهای معیشتی خانم و بچه ها مرد متوجه و قابلی هستی 6 - حتی در شرایط تنگ دستی و نداری ، ناامنی ندارم ندارم درست نکن 7 - هدیه بده . یعنی چیزهایی برایش بخر و کارهایی بکن که جزو مسایل تامین معیشتی محسوب نمی شود آنچه زن می خواهد همین هاست . واگر اینها رعایت شد اصلا برایش مهم نیست تو چقدر درآمد داری و چه کار می کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اشتغال و تحصیل زن