رابطه جنسی در دوران عقد


سؤال :

سلام، من و نامزدم تقریباً دوماهه نامزد کردیم خیلی راغبه به داشتن رابطه جنسی کامل و زود هنگام. و میگه از این دوری اذیت میشم و... بنظرتون من چکار کنم؟ احساس میکنم من و فقط و فقط برای رابطه جنسی میخواد. و این من و اذیت میکنه


جواب :

سلام ارتباط کامل دردوران عقد باتوافق طرفین امکان دارد واگر چه به خانواده ها ربط جدی ندارد ولی گاهی رسومات آنها مانع میشود وخود زن شوهر اگر بعد از چند ماه اعتماد کافی به زندگی یافتند میتوانند ارتباط کامل داشتند وبرای اطمینان طرفین بعد ازعمل میتوانند با مراجعه به پزشک زنان گواهی ازاله بکارت توسط همسر را برای روز مبادا دریافت کنن

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: