درمورد ازدواج


سؤال :

باسلام کسی ک قبلا تو زندگیش ی سری اشتباهات رو مرتکب شده و بعدشم توبه کرده میتونه دوباره از اول برای خودش ی زندگی خوب درس کنه وازدواج کنه?? چجور این حس عذاب وجدان از خوودش دور کنه?


جواب :

سلام بله توبه رو خدا گذاشته برا همین که آدم اشتباهاتشو جبران کنه اما عذاب وجدان وقتیه که آدم به خودش توجه کنه ولی اگر به لطف خدا توجه کنیم امیدوار میشیم البته شاید گناهان فراموش نشه که اینم برای واکسینه شدن آدم لازمه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: