رابطه جنسی


سؤال :

سلام من در دوران عقدم، با اینکه در این دوران ما رابطه جنسی کامل باهم داریم ولی همسرم درخواست رابطه مقعدی دارن، چگونه ازشان را راضی کنم که از درخواست شان صرف نظر کنن


جواب :

سلام حتما براشون گفتین که براتون رنج آوره اذیت میشین با طبیعت انسان سازگار نیس کثافت کاریه اگر ادامه پیدا کنه اعصاب آلت جنسی مرد رو تخریب میکنه وبعدها دیگه ارتباط طبیعی براش جذاب نیس وموجب بیماری جنسی میشه وگاهی باعث شقاق مقعد میشه که کار به جراحی وپزشک وغیره منجر میشه واینکه امام معصوم گفتن ای عمل رو انجام نمیدهند مگر فاسقین وگناهگاران از امت

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: