تاثیر بیشتر روی همسر


سؤال :

چه کنم که بتوانم روی همسرم تاثیر بیشتری داشته باشم؟چه از لحاظ اعتقادی چه از لحاظ خانوادگی.نمی خواهم نسبت به همسرم بی انصاف باشم که من رویش تاثیر ندارم، ولی مادرش هر چه بگوید قطعا بدون شک انجام می دهد البته من نسبت به این موضوع جبهه گیری ندارم و میگویم مادر است ،ولی به عنوان همسرش دلم میخواهد تاثیرنیکو به خصوص اعتقادی داشته باشم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما قرارتان را تاثیر گذاشتن نگذارید ، قرارتان را خوب همسرداری کردن بگذارید ( و این خوب بودن را از بسته آموزشی من تحت عنوان مدیریت روابط در خانواده بیامورید ) خواهید دید که همسرتان با شوق و انگیزه به نیازهای شما اعتنای جدی خواهد کرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تاثیر گذاری