جنسی


سؤال :

سلام، اگه بعد از رابطه جنسی و خروج منی ، مرد ادرار کند، آیااحتمال دارد در نعوظ بعدی در پیش آب آن منی وجود داشته باشد؟


جواب :

سلام احتمال اینکه درداخل چیزی مونده باشه کمه ولی درخارج واطراف آلت اگرکاملا شستشو نشه امکان داره

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: