ارتباط با خانواده همسر


سؤال :

سلام من عقدم، وقتی با دوستانم که اونها هم عقد هستن صحبت میکنم ، آنها برای خود خیلی کلاس می گذارند، مثلا یکی از آنها میگفت تابحال شب خونه پدرشوهرش نخوابیده یا بدون دعوت آنها به خونه پدرشوهرش نمیره و یا وقتی آنجا مهمان است دست به سیاه و سفید هم نمیزنه و تا سوالی ازش نپرسند حرف نمیزنه و مادرشوهرش را به اسم صدا میزند مثلا مهین خانوم! ولی شوهرش به مادر دوستم می گوید مامان! من را مادرشوهرم تابحال زنگ نزده شخصا دعوتم کنه همیشه شوهرم گفته بیا بریم خونه ما ، وقتی هم آنجا میروم هم در پختن غذا و چیدن سفره و شستن ظرف ها کمک میکنم و بیشتر مواقع ظرف ها را به تنهایی میشورم. وقتی پای صحبت های آنها نشستم ، دلم برای خودم سوخت و به شدت اعصابم خورد شد. احساس میکنم یعنی همه می گویند عزت و احترام چنین عروسانی مثل دوستانم بیشتر است، لطفا راهنمایی بفرمایید کدام رفتار صحیح است؟


جواب :

سلام تبریک میگم به رفتار خوب وانسانی شما احترام خیلی خوبه به شرطی که با محبت همراه باشه وموجب صمیمیت بشه نه اینکه پشت سرش بگن از دماغ فیل افتاده این افاده ها خدایی نیس ولی میتونه وسوسه های شیطانی باشه تکبر رفتاری شیطانی بوده ودر انسانها اثر منفی میزاره دقیقا همون اثر ی که در شما گذاشته وشمارو ازاین کارای خوبتون پشیمون کرده به نظر من این دوست خوبی نیس ازش فاصله بگیرین مگر اینکه بخاین ادبش کنین پدر ومادر همسر مث پدرومادر خود آدم ان وعزیزن وکار کردن براشون از الطاف خداس موفق باشین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: