خانواده


سؤال :

با عرض سلام من حدود چند ماه است عقد کردم و خانواده ام با تنها بودن من و همسرم مخالفند و ما هر دو این موضوع را از اول پذیرفتیم!ولی الان در مورد سفر زیارتی ازدواج دانشجویی وقتی نظر آن ها را پرسیدیم مخالفت کردند و این موضوع باعث ناراحتی ما شده است.آیا در این مورد بدون اجازه آن ها رفتن اشکالی دارد؟


جواب :

سلام یعنی چی که ازاول قرار گذاشتین باهم نباشین پس برای چی ازدواج کردین این قانون مسخره ایه کی حق داره بین زن وشوهر رو فاصله بندازه حرف والدین تا جایی احترام داره که مخالف حرف خدانباشه برای سفر هم کم کم باگفتن های مکرر واصرار اطرافیا ن سعی کنین رضایتشونو جلب کنین نمیدونم کدوم شهرین ازمشاورهم میتونین کمک بگیرین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: