کانال تلگرام


سؤال :

سلام من همسرم فوق العاده دوست دارم و به همسرم اعتماد دارم. همسرم برای خوشحال کردن من کانالی جین شده بود که در رابطه با لباس زنانه بودو حالت عکس های جرنال داشت و من چون به نظرم از نظر اسلام درست نبود به همسرم گفتم که دوست ندارم و این گار از نظر اسلام درست نیست به نظر شما گفته من درست بوده است ؟


جواب :

سلام حرفتون درست بوده ولی نگفتین اثرش چی بود

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: