ویژگی زن


سؤال :

آیا در مقابل قوامیت برای مرد دراسلام صفت یا ویژگی دیگری برای زن که در واقع تکمیل کننده همدیگر باشند وجود دارد بر اساس توضیح قوامیتتان از ایه قران چند سال قبل که در مجموعه حدیث راه عشق داشتید و مرتبط با رشته تحصیلی من یعنی مطالعات زنان دانشکده اهل بیت (حقوق زن دراسلام میخواهم)باتشکر فراوان یاحق


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بله در همان جلسه توضیح دادم که زن را دو ویژگی عمده لطافت و طراوت است که حفظ و نشاط این دو ویژگی در ارزش اقتدار مرد نهفته است . زن عاشق تکیه خواهی ست و چیزی به اندازه یک تکیه گاه امن و محکم ، زن را آرام و بانشاط نمی کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اشتغال و تحصیل زن