چگونه رفتارکردن


سؤال :

سلام وقتتون بخیر.من الان چندماهه که عقدم ان شاءالله عیدعروسیمونه ولی همسرم برایش مهم نیست که کارزیادداریم وهمه چیزرابه مسخره گرفته است وهرچی من میگویم به بیخیالی خودش رامیزندوبه شدت درگیرکارش است وقتی هم من بهش زنگ میزنم که حالش رابپرسم میگویدزنگ نزن سرم شلوغه ناراحت هم نشو وخودش هم زنگ نمیزندکه من اشکم درمی آیدبااین رفتارش وهمش هم سرش توگوشی هست خیلی سعی میکنم شرایط کاریش رادرک کنم ومیکنم ولی چندوقت دیگرعروسیمونه ولی هیچ کاری هنوزنکرده ایم وهمه کارهارامیگذاردلحظه آخرواقعامانده ام چیکارکنم.توروخداشمامن روراهنمایی کنید.که چه رفتاری صحیح است من انجام بدهم


جواب :

سلام اگرازهمین حالا خیالتونو راحت کنین ومسائل آقارو به خودش واگذار کنین حالتون بهتر میشه فقط برنامه ای که به فکرتون میرسه ارائه بدین وبعد اجرا وتصمیم روواگذار کنین به همسرتون چون اون به هرحال کارشو درحد توانش انجام میده ولو دقیقه 95 در مورد تلفن هم اگه میدونید واقعا درگیر کاره مزاحمش نشین وباپیام های عاشقانه شارژش کنین میشه یک اسم مردونه بزارین که آقاتون سر کار شمارو صدا کنه وشما متوجه بشین سرش شلوغه عروسی تون مبارک

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها: