میزان خرج کردن یک خانم باید چگونه باشد؟


سؤال :

با سلام. من چند ماهی هست که عقد هستم و رابطه خیلی خوبی با همسرم دارم گاهی اوقات از لحاظ مالی من ملاحظه همسرم و میکنم اما نمیدونم آیا میزان انتطارات مالی من بجا هست یا نه. نگران این هستم که همسرم به این میزان خرج کردن عادت کند یا همیشه توقع صرفه جویی کردن از من را داشته باشد. البته الان هم همسرم خسیس نیست ولی ولخرجی هم نمیکند


جواب :

سلام ولخرج نبودن ازخصائص خوب انسان است ونگران آینده نباشید بلکه نگران این باشید که خواسته های شما بیش از توان شوهرتون باشه واو پس از احساس عجز خودش شخصیت شما رو زیر سؤال ببره ورابطه تون خراب بشه علاوه براین میدانید که دردوران عقد مرد وظیفه مالی ندارد وهرچه میکند ازباب لطف وهدیه است نه تکلیف و وظیفه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#انتظارات مالی