اعتماد


سؤال :

من و همسرم یک سال نیمه که ازدواج کردیم همسرم دانشجو یک شهر دیگه است اوایل ازدواجمان بدون اینکه به من بگه با کل کلاسشون(دختر و پسر) یه روز برفی رفتن جایی اطراف اون شهر که من بعدا عکساشونو دیدم و به شدت ناراحت شدم و وقتی ازش پرسیدم گفت بهت گفته بودم با بچه ها اومدم بیرون و اینجور که تو فکر میکنی نیست ولی خب بنا به شناختی که از همسرم داشتم فکر میکردم وقتی میگه بچه ها منظورش فقط پسر ها است اون موضوع گذشت و من همون روز گفتم که از اینجور موارد خوشم نمیاد و منو آزار میده بخشیدم ولی نتونستم فراموش کنم چند وقت بعد یه عکس دیگه دیدم که با یه همچون جمعی رفته بود رستوران و دوباره باعث دل آزردگی من شد اونم گذشت تا اینکه تابستون دیدم همه عکسای فوق العاده باز پروفایل یکی از دخترای کلاسشون رو دیده که واقعا باعث دلشکستگیم شد و همچنین احساس تنفر به اون دختر واحساس کردم شخصیت منو زیر سوال برده همسرم اول انکار کرد و بعد گفت مگه چی شده و منظوری نداشته و همینجوری اون عکسارو باز کرده این موضوع خیلی برام سنگین تموم شد و حدود یک هفته با هم حرفی نزدیم و بعد هم به بحث گلایه منتهی شد و وقتی همون اول انکار کرد و به جای دلجویی باهام سرسنگین رفتار کرد دردی که رو دلم بود عمیق تر میشد هرچی هم فکر میکردم میدیدم من از هیچ نظر براش کم نگذاشتم و دلیل این کارشو نمیفهمیدم آخه مگه میشد همینجوری الکی درست عکسای همین دخترو باز کنه؟ خیلی سعی کردم این موضوع رو فراموش کنم ولی هنوز نتونستم چند روز پیش طی صحبت کردنم با همسرم که داشت موضوعی رو تعریف میکرد اسم اون دخترو برد با اینکه همسرم بعد از یه مدتی معذرت خواهی کرد ولی باز وقتی اسمش اومد قلبم تیر کشید انگار که یه زخم کهنه باز بشه ولی در هر صورت چیزی نگفتم من و همسرم خیلی همدیگرو دوست داریم و بنا به رشته تحصیلیش میترسم از دستش بدم همسرم هم آدم با ایمانیه البته در حد تعادل طی جریان های پیش اومده بهم گفت که نسبت بهش بی اعتمادم و توی کاراش زیادی دخالت میکنم لطفا راهنماییم کنین که اشکال کار کجاست؟ و چجوری اعتمادم نسبت به همسرمو افزایش بدم؟ خیلی ممنون


جواب :

سلام نمیدونم شماهم دانشجویین یانه واینکه چقدر تومحیطهای دانشجویی بودین ومتأسفانه خیلی ازاین موارد وجودداره واتفاقا افراد وقتی ازدواج میکنن مثل اینکه خیالشون از خودشون راحته خیلی حساس نیستن یعنی احساسشون اینه که کسی چشم طمع بهشون نداره وشاید به همین دلیل هم شما تونستین عکسا رو ببینین وگرنه این اتفاق نمی افتاد نکته دیگه آقا خیالش از شما جمعه که بهش اعتماد دارین ودوسش دارین واینو قدر بدونین که از شما پنهان کاری نداره واگر بیشتر ازاین بهش سخت بگیرین کم کم پنهان کاریش بیشتر میشه ودیگراینکه نگاه زن ومرد با هم فرق میکنه وچه بسا باز کردن پروفایل ازروی کنجکاوی وکشف تازه بوده نه توجه وعلاقه البته من تایید نمیکنم ولی نگرانم ازوسوسه های شیطان که با این اشتباهات وایجاد سوء ظن رابطه شما دو نفر رو خراب کنه وباعث دورشدن شمابشه یعنی لازمه بعد ازاینم هروقت اتفاق اینجوری افتاد بجای اینکه ازش دوری کنین بیشتر بهش بچسبین ونارحتی تونو به شیطان ابراز کنین وبیشتر لعنتش کنین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#زودرنجی
#اعتماد به همسر
#عصبانیت
#کنترل خشم
#گذشت
#فراموش کردن خاطرات تلخ