مشکل من با پدرخانومم


سؤال :

باسلام ازوقتی عقد کردم پدرخانومم ادعای قدرت میکند وسرهمه فریاد میزند سخت گیری بیجا میکند حتی نگذاشت من وهمسرم به مشهد بیایم یا همسرم موهایش را رنگ کند که بعد این قضایا افسردگی وخشم درونی من سرهمسرم خالی میشود خیلی افسرده وناامید ازازدواجم شدم لطفا کمکم کنید ممنون


جواب :

سلام لازمه دراین مورد باهم حرف بزنیم فکرمیکنم مشکلتون قابل حله اگر براتون مهمه زنگ بزنین 09155045498 حاج کاظم

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#عصبانیت_افسردگی