خواستگاری


سؤال :

از چه طریقی و چطور تشخیص دهیم که خواستگار خسیس هست یانه؟


جواب :

سلام میتونین از خودش واطرافیانش بپرسین پولاشو چطوری خرج میکنه ونظرش درمورد وسایل ضروری زندگی چیه اهل مسافرت هستن یا نه تا حالاچطوری پس انداز کرده وغیره امااگه تواین زمینه خیلی پرس وجو کنین نشون میده شما آدم ولخرجی هستین که بادرآمدای امروز سازگار نیس وهرکی باشه کم میاره

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#خساست