برگزاری مراسم عروسی


سؤال :

Amirabbas: #سوال باسلام. من یک سال پیش عقد کردم و قراره دو ماه دیگه عروسی بگیرم. نظر خودم ماه عسل و سفر به مشهد هست اما خانمم میگه عروسی با دعوتی چهارصد نفر، از اینطرف بابای خودم هم میگه باید همه اشنا ها یعنی هزار نفررو دعوت کنی، یا برو ماه عسل یا هزارنفر دعوتی، من هر کاری کردAmirabbas: #سوال باسلام. من یک سال پیش عقد کردم و قراره دو ماه دیگه عروسی بگیرم. نظر خودم ماه عسل و سفر به مشهد هست اما خانمم میگه عروسی با دعوتی چهارصد نفر، از اینطرف بابای خودم هم میگه باید همه اشنا ها یعنی هزار نفررو دعوت کنی، یا برو ماه عسل یا هزارنفر دعوتی، من هر کاری کردم نتونستم خانم و بابامو راضی کنم. بنظر شما چیکار کنم؟م نتونستم خانم و بابامو راضی کنم. بنظر شما چیکار کنم؟


جواب :

سلام ازهمه بهتر اینه که برین ماه عسل واگر قراره خرج عروسی رو پدر عروس بده 400 تا مهمون واگر پدر شما خرج میکنه بزار هرچی دلش میخادخرج کنه البته درادامه زندگی باید سعی کنی اول دل خانومتو بدست بیاری چون مهمترین شخصیت زندگی انسان همسرشه

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#نه