عشق یا هوس


سؤال :

سلام.پسرخاله ای دارم که دراستانه 30سالگی ست.مادرش اصراربه ازدواجش داشت واوهم قبول کرد.دختری انتخاب کرد که ازهمکارانش بود ومثل خودش معلم بود.اما مادرش مخالفت کرد وگفت فقط وصلت فامیلی!اما پسر علاقه ای به دختران فامیل نشان نمیدهد.پس ازکشمکش هایی بین پسر ومادر وپدرش الان پسر میگوید فقط میخواد زن اینده اش معلم باشد و عاشق افرادی میشود که معلم ان!مادرش خیلی نگران اوضاع است چون پسرش ندیده ونشناخته ودریک نگاه فقط عاشق (شایدم اسمش هوس باشه)میشود.شوهرخاله م هم از سرلجبازی میگوید اصلا نمیخواد ازدواج کنی!!.من فقط میخواهم بخاطر علاقه ام به خاله ام به اووخانواده اش کمک کنم اما نمیدانم چطور.اگربااین اوضاع پسرش ازدواج کند قطعا ازروی لجبازی هست.بنظرتان چطور میشود به این خانواده ی لجباز کمک کرد؟؟؟ممنون


جواب :

ا شما دختر هستید یا پسر؟چون درصورتی که دختر باشید اصلا نباید د راین موضوع دخالت نمایید و کار را به خود انها بسپارید چون مورد اتهام قرار میگیریدودر غیر ان صورت راهکارهایی به شما ارائه می گردد.

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها:


#عشق_هوس