علاقه یک طرفه ایی


سؤال :

سلام و خدا قوت بنده ۹ماهه ازدواج کردم ولی هنوز ابرازبی علاقه ایی به همسرم دارم و حتی بعضی وقتا از ازدواج با همسرم پشیمان می شوم که چرا با این ازدواج کردم و ای کاش با کس دیگ ایی ازدواج می کردم؛ در صورتی که همسرم علاقه شدیدی به من دارد و حتی وقتی از پیش همسر برای تحصیل به مشهد برمیگردم گریه می کند و تند وتند پیام و زنگ میزند ولی من چون علاقه ایی ندارم اهمیت نمیدهم و دوست دارم علاقمند شوم ولی هرکاری انجام میدهم فایده ندارد.لطفا راهنمایی کنید


جواب :

1-شما باید بدانید که اگر اهل مقایسه کردن باشید هرگز از زندگیتان لذت نمی برید هیچ دختری برای شما دلبستگی نمی اورد - 2-شما باید بدانید که همین همسری که با او ازدواج کرده اید بهترین همسر دنیا برای شما ست چون قسمت شما بوده است واگر می توانستیدبا فرد دیگری ازدواج کنید حتما این کار را می کردیدولی باهیچکس ازدواج نکرده اید وبا ایشان ازدواج کرده اید . 3-مشکلات و دلبستگیها ویا ارتباطات اشتباه قبل ازدواج گاهی مانع دلبستگی وعاشق شدن نسبت به همسر می گردد-شما در رابطه با علت بی علاقه بودن و عاشق نشدنتان نسبت به همسرتان توضیح دهید تا ما بقی مشاوره وراهکارها را خدمتتان ارائه دهیم.

عکس مشاور
مشاور: محمد محجوری

email mahjoori@iran.ir

کلید واژه ها:


#بی علاقه
# پشیمانی