رانندگی زنان


سؤال :

سلام.نظر شما درباره رانندگی زنان چیست؟و اینکه بعضی گفته که متناسب با لطافت زنان نیست،درسته؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم انجام عملیات رانندگی نیازمند جرات و جسارت است که می تواند برای زن ایجاد زحمت کند اما اینکه خانم مطلقا پشت فرمان ننشیند ،‌ توصیه بشدت غلطی ست و می تواند بجای حفظ لطافت ، ایجاد ضعف و سستی و ناتوانی کند که در اعتماد به نفس و عزت نفس و احساس توانمندی و شخصیت می تواند کاملا مخرب باشد لذا انجام رانندگی برای زن با ملاحظه شرایط زیر توصیه می شود : ۱ - بصورت یک توانمندی برای انجام امورات زندگی و بهره مندی از آن برای آسایش باشد ، نه شوق به راندن ۲ - وقتی مرد در ماشین هست او رانندگی کند و زن اصراری به راندن نداشته باشد ،‌ مگر آنکه بخواهد از حضور مرد برای آرامش و اعتماد به نفسش استفاده کند (‌ که در حالت اخیر ، باید مرد از هرگونه ایراد و شکایت و مداخله و توصیه ای پرهیز کند و اگر نکته قابلی برای بهبود رانندگی زن داشت ،‌ توام با ایرادگیری و اشکال گیری نباشد )‌ ۳ - طولانی رانندگی نکند و مکرر پشت فرمان ننشیند . یعنی اگر زن خودش صاحب اتومبیل هم هست ،‌اینجور نباشد که برای هر رفت و آمدی از اتومبیل استفاده کند . و در مسیرهای طولانی رانندگی نکند ۴ - در مسیرها و شرایط دشوار رانندگی نکند (‌ مثل محیط های شلوغ ، محیط های ناامن ،‌ آخر شب و به تنهایی ، جاده های دشوار ،‌اوقات پررفت و آمد و ... ) ۵ - سریع و بی احتیاط و جسور نراند . از کناره های خیابان و با سرعت متوسط براند و در فرمان کشیدن و دنده انداختن و راندن پرشتاب عمل نکند ۶ - رانندگی شغل نباشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#رانندگی