عدم پاسخ خانواده دختر


سؤال :

سلام خدا قوت دخترخانمیکه بیش از دو سال است هم دیگر رو میخایم الان که رفتم خواستگاری اش سکوت اختیار کرده در مشورت خانوادگی اش و نظرش را به پدرش نگفته و نمی گوید و این را نشان شرم و حیا اش میداند و پدرش گیر داده که چون نمیشناسیمشون دختر نمیدیم چیکار کنم با این دختر خانم؟؟ آیا درست است که اینقدر پای هم بمونیم ولی الان که من انتظار دارم خانواده اش را در جریان علاقه اش بگذارد سکوت اختیار کند؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما به خواستگاری رسمی بروید اگر سکوت کرد جوابش منفی ست و ارزش پیگیری ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#عشق