استرس


سؤال :

من یه خاهر دارم ک بچه دو ساله داره،ب مامانم و من وابسته است،ب خاطر شغل شوهرش وقتیم بچش مریض میشه ما باید ببریمش دکتر،اما سوال من اینجاست ک من الان عقدم خیلی احساس مسئولیت نسبت ب بچش میکنم،مثلا استرس اینو دارم ک نکنه تو شب تب کنه مامان و باباش نفهمن. براهمین استزسه باهامه،مدام چیکار کنم این احساس مسئولیت زیاذی را کم کنم؟ ممنون


جواب :

سلام شما بجای اینکه نگران خواهر زاده باشین هوای آقاتونو داشته باشین که بخاطر رفتارهای بیمار گونه شما ازتون فراری نشه وبابرنامه ریزی مناسب دربهترین زمانها اقدام به فرزند آوری کنین شما درباره تربیت فرزند چن تا کتاب خوندین خوب الان وقتشه وخیلی کارای لازم دیگه عقب افتاده که باید انجام بدین

عکس مشاور
مشاور: محمد کاظم جباریان

email kjabaryan@yahoo.com

کلید واژه ها:


#استرس