راه کارهای رشد؟


سؤال :

با سلام مجدد راهکارهای رشد غیر از ادامه تحصیل و کار و تامین معاش چیست؟ با توجه به اینکه در دین هم سفارش به رشد علمی و کار شده و اینکه زحمت کار خودمون رو بر شانه دیگران نندازیم استاد گرامی وقتی همسر خوب نیست فعلا دوست داشتم از نظر مالی مستقل باشم نه اینکه خانواده تامینم کنند کار مناسب برام جور نشد کارخونه های خصوصی هم که رفتم واقعا جای من و امثال من نبودوهنوزم رزومه میدم ولی پیدا نمیشه احساس سربار بودن داغونم کردهوزود رنج شدم تحمل حتی خانوادمو ندارم اگر ازدواجی هم صورت بگیره هیچ تضمینی در پایداریش نیست پس آرامشش موقتیه مگر اینکه خانم استقلال مالی داشته باشه


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم تامین نیازهای تو از طرف خانواده ات ، تکلیف آنهاست نه سرباری تو آنچه باید تغییر کند این حساسیت و زودرنجی شماست ، نه نقش حقیقی زن و زندگی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#شغل خانم